Most viewed

Gratis dating med bilde

Antall medlemmer, match Møteplassen, sukker har siden 2008 vært Norges største datingside.Slik er det også på Sukker, men hos oss får du 10 rabatt for hver måned medlemskapet fornyer seg.Ingen kodning viden er nødvendig!Kom i kontakt med vores brugere via din mobiltelefon, din


Read more

Jakten på en kone døde i bilulykke

Jeg har hatt en del telefonsamtaler med ham og har hatt mange måltider og samtaler med ham denne uken.Russell Crowe er lamslått, beste dating appen for sex med norge skuespiller Russell Crowe sier han er lamslått av dødsfallet til man leter etter en


Read more

Flørte lokale søk etter brukere

Det er dating og motsatte kjønn vennskap enkelt å komme i gang og verktøyet er helt gratis.For dating-, eller casual dating-portaler er det helt annerledes.Flirt komfortabelt fra din egen.Flørteportaler: Det morsomme med flørting og bli kjent med nye mennesker er avgjørende.Av og til


Read more

Dobbeltrom e obligasjoner forfallsdato


dobbeltrom e obligasjoner forfallsdato

De kompetente myndigheter i de kontraherende stater kan sette seg i direkte forbindelse med hverandre med sikte på å få i stand en avtale som omhandlet i de foranstående punkter.
I tilfelle hvor a) et foretak i en kontraherende stat deltar direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i et foretak i den ingen strenger dating com annen kontraherende stat, eller b) samme personer deltar direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i et foretak.
Denne bestemmelse skal, uansett bestemmelsene i artikkel 1, også få anvendelse for personer som ikke er bosatt i en av eller begge de kontraherende stater.
Artikkel 4, skattemessig bopel.
Gevinst ved avhendelse av skip eller luftfartøy i internasjonal fart samt løsøre knyttet til driften av slike skip eller luftfartøy, skal bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor fortjenesten av slik virksomhet i henhold til artikkel 8 kan skattlegges.Residence Piata Sfatului features free WiFi throughout the property.Som skatter av inntekt og av formue anses alle skatter som utskrives av den samlede inntekt, av den samlede formue, eller av deler av inntekten eller formuen, herunder skatter av gevinst rengjøring dame ser for oberursel ved avhendelse av løsøre eller fast eiendom.I et slikt tilfelle skal inntekten bare kunne skattlegges i den stat hvor artisten eller idrettsutøveren er bosatt.Med forbehold av bestemmelsene i artiklene 16, 17, 18 og 19 skal lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid, bare kunne skattlegges i denne stat, med mindre lønnsarbeidet er utført i den annen kontraherende.I tilfelle hvor en kontraherende stat medregner i fortjenesten til et foretak som er hjemmehørende i denne stat - og skattlegger i samsvar med dette - fortjeneste som et foretak i den annen kontraherende stat er blitt skattlagt for i denne annen stat, og denne.
Uttrykket "dividender" i denne artikkel betyr inntekt av aksjer, bergverksaksjer, stifterandeler eller andre rettigheter som ikke er gjeldsfordringer, med rett til andel i overskudd, samt inntekt av andre selskapsrettigheter som etter lovgivningen i den stat hvor det utdelende selskap er hjemmehørende, er undergitt den samme.
Artikkel 17 artister OG idrettsutØvere.Artikkel 28 ansatte VED diplomatiske stasjoner eller konsulat Intet i denne overenskomst skal berøre de skattemessige privilegier som tilkommer ansatte ved diplomatiske stasjoner eller konsulat i henhold til folkerettens alminnelige regler eller bestemmelser i særlige avtaler.Gevinst oppebåret av en fysisk person bosatt i en kontraherende stat ved avhendelsen av aksjer eller andre selskapsrettigheter i et foretak hjemmehørende i den annen stat, og gevinst ved avhendelsen av ethvert annet verdipapir som i denne annen stat er undergitt den samme skattemessige behandling.Inntekt som en fysisk person bosatt i en kontraherende stat oppebærer gjennom utøvelse av et fritt yrke eller annen virksomhet av selvstendig karakter i den annen kontraherende stat skal bare kunne skattlegges i denne stat.Januar i det kalenderår som følger etter det år overenskomsten trer i kraft og etterfølgende år; og med hensyn til andre skatter på inntekt og formue, for inntektsår som begynner på eller etter.Fortjeneste som oppebæres av et foretak i en kontraherende stat skal bare kunne skattlegges i denne stat, med mindre foretaket utøver forretningsvirksomhet i den annen kontraherende stat gjennom et fast driftssted der.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap